ERBAA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

PROGRAM TANIMI VE KAZANIMLAR

Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermektedir. Dernek, eğitim yardımlarının yanı sıra dernek gençlik kolları faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

BURS BAŞVURU SÜRECİ

Burs Başvuru Şekli

Bursiyer adayları “Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Burs Başvuru Formu”nu indirip doldurduktan sonra durumlarına uygun olan belgelerle birlikte imzalı şekilde kkoca63@gmail.com adresine mail atarak bize ulaştırmaları gerekmektedir.

Bursiyerlerin Belirlenmesi

Başvuruları Derneğe ulaşan adaylar için Ekim ayında mülakatlar yapılacaktır. Burs Komisyonu tarafından mülakatlara çağrılması uygun görülen adaylar yer ve zaman konusunda bilgilendirileceklerdir.

Burs Komisyonunun belirlediği adaylar Dernek Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Bursiyerlerin Öğrenim Seviyesi

Lisans

Yüksek Lisans

Burs Başvuru Tarihleri 
07.09.2018 – 05.10.2018 Tarihleri Arasında Başvuruda Bulunulabilinir.

Bursların Ödenmesi Şekli
Öğrenci adına açılmış banka hesabına yatırılarak ödeme yapılacaktır.

Bursların Ödenmesi Süresi
Bursiyerler bir öğretim yılı için belirlenir, her sene mevcut bursiyerler başvurularını yenilemeleri gerekir ve yeni adaylar da başvuru yapar. Burslar 9 ay verilecektir.

Bursun Kesilme Durumları

Yanlış beyanda bulunanlar,
Disiplin cezası alanlar,
Herhangi bir suça karıştığı tespit edilenler
Başarı ortalaması; 4/2.50, 5/3.00, 100/60 oranlarının altına düşenler ya da alttan alınan derslerin ders toplam sayısının % 20’sini geçenler,

Gerekli Belgeler

1- Burs Başvuru Formu

2- Öğrenci belgesi

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Banka hesabı ve İban numarası

5-Şehit/Gazi çocuğu olan öğrenciler için ilgili belge